Beheerpakketten

Man Company neemt de Vereniging van Eigenaars veel werk uithanden, ons takenpakket bestaat onder meer uit:

 • Incasseren V.v.E. bijdrage
 • Debiteuren bewaking
 • Betaling facturen volgens afgesproken protocol
 • Opstellen jaarrekening (balans en exploitatie overzicht)
 • Opstellen begroting
 • Actueel houden leden bestand
 • Informeren diverse partijen en financiële afwikkeling bij verkoop
 • Organiseren van een algemene ledenvergadering
 • Het technisch beheer van de openbare ruimte
 • Beheer onderhoudscontracten

Wij bieden standaard een drietal pakketten aan die naar wens kunnen worden uitgebreid met aanvullende diensten.

Aanvullende diensten:

 • Afrekening gezamenlijke nutsvoorzieningen
 • BLV beleggen
 • Begeleiding bij juridische zaken
 • Opstellen huishoudelijk reglement
 • Beheer huurwoning binnen V.v.E.
Share This