Vereniging van eigenaren Incasseren VVE Bijdrage Badhoevedorp

Gedegen V.v.E. beheer loont en voorkomt grote financiële problemen in de toekomst en beperkt de aansprakelijkheid voor het bestuur en de V.v.E. Daarnaast is goed V.v.E. beheer waarde verhogend voor uw appartement en komt uw woongenot ten goede.

Geen V.v.E. is hetzelfde en vaak heeft ieder zijn eigen specifieke wensen. Man Company heeft een drietal beheerpakketten waaruit u kunt kiezen. Daarbij is het mogelijk aanvullende diensten toe te voegen, zodat u een beheerpakket kunt samenstellen die geheel naar eigen wens is.

Voordelen van Man Company

 • 24/7 bereikbaar voor spoed meldingen. Onze eigen mensen bemannen dag en nacht de telefoon, zo heeft u altijd een specialist aan de telefoon.
 • 24/7 inzage in de administratie en voortgang van uw eigen V.v.E.
 • Uw eigen accountmanager.
 • Onafhankelijk, niet gelieerd aan project ontwikkelaars, makelaarskantoren en vastgoed beheerders.

Beheerpakketten

Man Company neemt de Vereniging van Eigenaars veel werk uithanden, ons takenpakket bestaat onder meer uit:

 • Incasseren V.v.E. bijdrage
 • Debiteuren bewaking
 • Betaling facturen volgens afgesproken protocol
 • Opstellen jaarrekening (balans en exploitatie overzicht)
 • Opstellen begroting
 • Actueel houden leden bestand
 • Informeren diverse partijen en financiële afwikkeling bij verkoop
 • Organiseren van een algemene ledenvergadering
 • Het technisch beheer van de openbare ruimte
 • Beheer onderhoudscontracten

Wij bieden standaard een drietal pakketten aan die naar wens kunnen worden uitgebreid met aanvullende diensten.

Aanvullende diensten:

 • Afrekening gezamenlijke nutsvoorzieningen
 • BLV beleggen
 • Begeleiding bij juridische zaken
 • Opstellen huishoudelijk reglement
 • Beheer huurwoning binnen V.v.E.

Offerte aanvragen

Meer informatie? Bel of e-mail ons, wij maken graag een afspraak om onze dienstverlening toe te lichten in een persoonlijk gesprek, uiteraard vrijblijvend. Wilt u allereerst een vrijblijvende offerte ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in.


Gegevens V.v.E.

Gegevens locatie

Overigen

Wat is een Vereniging van Eigenaren?

De Vereniging van Eigenaren is een juridisch rechtspersoon die als doel heeft het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het appartementsgebouw te beheren.

Wanneer word ik lid van een V.v.E.?

Op het moment dat het appartementsrecht wordt overgedragen aan u bij de notaris, wordt u van rechtswege automatisch lid van de vereniging van eigenaren. Dit lidmaatschap is niet opzegbaar en wordt automatisch beëindigt bij verkoop van uw appartementsrecht na overdracht bij de notaris

Waar neemt de algemene ledenvergadering van de V.v.E. besluiten over?

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) wordt door de V.v.E belangrijke besluiten genomen over zaken als het onderhoud van het complex, denk hierbij aan het schilderwerk, daken, gevel, eventueel aanwezige liftinstallaties e.d., ook komen de financiën aanbod, hieronder valt o.a. het vaststellen van de bijdragen, verzekeringen van het complex en wordt de begroting vastgesteld.

Als ik ga verhuizen, krijg ik dan mijn aandeel in het reservefonds weer terug?

Nee, bij de verkoop van uw appartementsrecht wordt het, door u betaalde, aandeel in het reservefonds niet uitgekeerd.

De V.v.E. en short stay

Sinds een aantal jaar hebben V.v.E.’s te maken met short stay (short stay is voor korte tijd verhuren van woningen). Voor short stay binnen een V.v.E. is veelal naast toestemming van de gemeente ook de toestemming van de V.v.E. vereist. Doordat het verhuren voor korte termijn vaak overlast veroorzaakt binnen de V.v.E. wordt steeds vaker een verbod op short stay opgenomen in het huishoudelijk reglement (HHR). In de splitsingsakte is over het algemeen de bestemming van het appartement opgenomen (woning) en zijn bedrijfsdoeleinden uitgesloten. Uit diverse uitspraken van de rechtbank blijkt dat de rechters vaak verwijzen naar deze bestemming en oordelen dat short stay valt onder bedrijfsmatig gebruik maken van de woning.

Wat is een akte van splitsing?

De verdeling van het gebouw of grond in appartementsrechten wordt vastgelegd in een akte van splitsing in appartementsrechten. Meestal wordt in deze (notariële) akte verwezen naar de bepalingen en voorschriften, die zijn opgenomen in een door het Koninklijke Notariële Broederschap uitgegeven reglement, het zogenaamde modelreglement.

Alle aanvullingen en wijzigingen op dit modelreglement zijn dan in de akte van splitsing terug te vinden.
Zoals bijvoorbeeld:

 • de datum van oprichting
 • de tenaamstelling van de vereniging
 • de kadastrale aanduiding van de percelen die in de splitsing zijn betrokken
 • de aandelen/breukdelen waarin de individuele eigenaren in de gemeenschappelijke zaken participeren
 • de schulden en kosten welke voor rekening van de gezamenlijke eigenaren komen
 • regels omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de openbare gedeelten
 • regels van door eigenaren te storten bijdragen
 • de stemverhouding in de vergadering van eigenaren
 • etc.

De akte van splitsing wordt vastgelegd in de openbare onroerend goed registers.

Waar is een V.v.E. verantwoordelijk voor?

Een V.v.E. draagt zorg voor alle zaken die onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de eigenaars vallen en het gehele appartementengebouw aangaan. U kunt dan denken aan ruimten als de voor- en achtergevels, de entree van het gebouw, een gemeenschappelijke tuin, maar ook het dak, de goten en de eventueel aanwezige lift. Als mede-eigenaar van deze delen draagt u dus de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de bijkomende kosten.

Ben ik verplicht maandelijks een bijdrage aan mijn V.v.E. te betalen?

Ja, u bent verplicht de in de algemene ledenvergadering vastgestelde bijdrage te voldoen.

Wat is een slapende V.v.E.?

In een slapende V.v.E. worden geen algemene ledenvergaderingen gehouden en wordt er geen maandelijkse bijdrage betaald. Veelal regelen eigenaren het onderhoud aan de woning zelf, wat nogal eens problemen kan veroorzaken. Wie betaald er immers de kosten wanneer het dak aan vervanging toe is? Wie betaald de kosten aan het liggende riool? In alle opzichten is het verstandig uw V.v.E. te activeren en een onderhoudsreserve te vormen door een maandelijks vast te stellen bijdrage te storten op een bankrekening van de V.v.E. Sinds mei 2008 is het wettelijk verplicht een onderhoudsreserve aan te leggen.

De verwachting is dat er per 1 januari 2017 een nieuwe wet in gaat die voorschrijft dat V.v.E.’s jaarlijks minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw dienen te reserveren voor groot onderhoud. V.v.E.’s die daar niet aan voldoen zullen maatregelen moeten nemen. Voor V.v.E.’s welke nog niet voldoende in kas hebben zal een termijn van 3 jaar worden aangehouden om aan het gestelde te voldoen. Als er een actueel, gedegen onderhoudsplan is, mag van de genoemde 0,5% worden afgeweken. De wetgeving over het reservefonds is nog niet definitief. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vereniging van eigenaren Incasseren VVE Bijdrage Badhoevedorp

Share This